رنگ ها : از روانشناسی رنگ در تبلیغات غافل نشوید!

رنگ در روانشناسی به عنوان عامل ترغیب و تشویق مخاطب، یکی از بحث برانگیزترین جنبه های بازاریابی و تبلیغات است. چشم انسان می تواند بین ۲.۵ تا ۱۰ میلیون طیف رنگ را تشخیص بدهد. حال اگر این واقعیت را در کنار صدها پیام تبلیغاتی ای که روزانه مشاهده می کنیم و برنامه ای که برای […]